пірсінг на інтимних місцях дівчат

Інтим-пірсинг: види, особливості, наслідки та відгуки. Види чоловічого і жіночого інтим-пірсингу. Як правило, прикрасою інтимних місць займаються ті, хто вже не раз проколював собі інші частини тіла – вуха, брови, ніс, мова і т Деякі буквально «підсаджуються» на цю процедуру, знаходячи в ній особливе задоволення, і прикрашають себе все більше і більше, поки кількість сторонніх предметів на тілі не перевищить всі розумні межі. Але більшість людей все ж обмежуються 1-2 проколами. Якщо говорити про жіночому тілі, то інтим-пірсинг часто роблять на сосках. Це не самий вдалий варіант, так як область це досить болюча і є ризик пошкодити молочні залози. Для чоловіків цей варіант менш небезпечний. Що стосується технічної частини, то на сосках роблять горизонтальний, вертикальний або похилий прокол. Часто практикують мультипирсинг, коли в одному соску роблять кілька отворів. Форма прикрас може бути будь-який, найбільше поширення отримали колечка і гвоздики. Чоловічий інтим-пірсинг включає в себе проколи в області мошонки, статевого органу або крайньої плоті. Вони можуть бути вертикальними або горизонтальними, проходити тільки через головку статевого члена або через уретру. Область вкрай болісна. Що кажуть лікарі?

Як проводиться процедура? Як роблять інтим-пірсинг? З технічної сторони ця процедура не дуже складна, і все, що потрібно від майстра, – це забезпечити необхідний рівень стерильності. Сеанс складається з наступних етапів: Підготувати робоче місце і інструменти – спеціальна голка повинна бути або одноразовою, або стерилізованому в автоклаві. Перед проколом область пірсингу ретельно обробляється антисептиком. На тілі ставиться відмітка. Пристрій для пірсингу встановлюється голка з ковпачком, до якої прикріплено прикраса. Робиться прокол, після чого голка витягується, а кільце або кульку залишаються в тілі. Майстер обробляє область пірсингу антисептиком. Проводиться інструктаж по догляду в період загоєння. Важлива інформація: прикраса можна поміняти тільки після повного загоєння ранки. Пирсинг – тайна древних культур Пірсинг - таємниця древніх культур. Зачем люди прокалывают у себя на теле всевозможные места, порой вовсе для этого не подходящие, и цепляют туда сережки, булавки, цепочки и тому подобные изделия – тайна великая есть. Навіщо люди проколюють у себе на тілі всілякі місця, часом зовсім для цього не підходять, і чіпляють туди сережки, шпильки, ланцюжки і тому подібні вироби - велика таємниця. Зато доподлинно известно, что пришло к нам это явление, именуемое пирсингом, из самых древних культур. Зате достеменно відомо, що прийшло до нас це явище, іменоване пірсингом, з найдавніших культур. В Европе пирсинг считался варварским обычаем вплоть до Елизаветинской эры. У Європі пірсинг вважався варварським звичаєм аж до Єлизаветинської ери. Во времена Великих географических открытий моряки все-таки «научились» у туземных племен прокалывать мочку уха, поскольку считали, что таким образом улучшается зрение (современные методы иглоукалывания поддерживают эту идею). За часів Великих географічних відкриттів моряки все-таки «навчилися» у тубільних племен проколювати мочку вуха, оскільки вважали, що таким чином поліпшується зір (сучасні методи голковколювання підтримують цю ідею). Следующий расцвет пирсинга произошел в Викторианскую эпоху – время элегантности и куртуазности. Наступний розквіт пірсингу стався у Вікторіанську епоху - час елегантності і куртуазності. В моду вошел «интимный» его вариант, который преследовал довольно целомудренную цель: сохранял верность женщин и предотвращал мужские гениталии от напряжения в слишком узких и обтягивающих брюках, модных в то время. У моду увійшов «інтимний» його варіант, який переслідував досить цнотливу мета: зберігав вірність жінок і запобігав чоловічі геніталії від напруги в дуже вузьких і обтягуючих штанях, модних у той час. Прокол мочки уха оставался актуальным во все времена, а с появлением культуры хиппи и рок-н-ролла он и вовсе стал традиционным. Прокол мочки вуха залишався актуальним у всі часи, а з появою культури хіппі і рок-н-ролу він і зовсім став традиційним. Теперь пирсинг – модная тенденция всего поп-арта. Тепер пірсинг - модна тенденція всього поп-арту. Его можно увидеть на спортсменах, киноактерах и даже некоторых политиках. Його можна побачити на спортсменів, кіноакторів і навіть деяких політиків. Но наибольшую популярность пирсинг получил, разумеется, среди молодежи. Але найбільшу популярність пірсинг отримав, зрозуміло, серед молоді. Так, в США более половины студентов уже прокололи ту или иную часть тела, при этом, правда, совершенно не задумываясь о последствиях. Так, у США більше половини студентів вже прокололи ту чи іншу частину тіла, при цьому, щоправда, абсолютно не замислюючись про наслідки. А они, как свидетельствует статистика, бывают довольно печальными. А вони, як свідчить статистика, бувають досить сумними. В тех же Штатах каждый пятый «проколовшийся» имел разного рода медицинские осложнения. У тих же Штатах кожен п'ятий «проколовшійся» мав різного роду медичні ускладнення. Среди них инфекционные воспаления, кровотечения, незаживающие раны и т.д. Серед них інфекційні запалення, кровотечі, незагойні рани і т.д. Хотя все это только «издержки производства», которые вполне поддаются лечению. Хоча все це тільки «витрати виробництва», які цілком піддаються лікуванню. А вот если при пирсинге нарушена технология стерилизации, тогда невинная дырочка грозит такими заболеваниями как ВИЧ, гепатит С или заражение крови!

А от якщо при пірсингу порушена технологія стерилізації, тоді невинна дірочка загрожує такими захворюваннями як ВІЛ, гепатит С або зараження крові!

Так что, прежде чем отдать себя в руки специалиста по пирсингу, нужно убедиться, что он на самом деле таковым является, а также внимательно приглядеться к помещению, где будет происходить процедура. Так що, перш ніж віддати себе в руки фахівця з пірсингу, потрібно переконатися, що він насправді таким є, а також уважно придивитися до приміщення, де буде відбуватися процедура. Разновидностей пирсинга существует столько же, сколько свободных мест на вашем теле. Різновидів пірсингу існує стільки ж, скільки вільних місць на вашому тілі. Прежде всего, это «традиционный» пирсинг мочек уха и ушных раковин. Перш за все, це «традиційний» пірсинг мочок вуха і вушних раковин. При этом не стоит забывать, что при относительной безболезненности и незатейливости, прокалывание уха требует особой осторожности. При цьому не варто забувати, що при відносній безболісності і просто, проколювання вуха вимагає особливої обережності. Именно здесь находится наибольшее количество биологически активных точек, каждая из которых связана с каким-либо органом. Саме тут знаходиться найбільша кількість біологічно активних точок, кожна з яких пов'язана з яким-небудь органом. Поэтому специалисты рекомендуют перед «проколом» провести диагностику и выбрать место наименьшего риска. Тому фахівці рекомендують перед «проколом» провести діагностику і вибрати місце найменшого ризику. Пирсинг носа занимает второе место по популярности. Пірсинг носа займає друге місце за популярністю. Особенно распространено вдевание сережки в ноздрю. Особливо поширене втягання сережки в ніздрю. Прокалывать нос на редкость больно, к тому же возникают определенные трудности во время насморка. Проколювати ніс на рідкість боляче, до того ж виникають певні труднощі під час нежиті. Пирсинг языка. Пірсинг язика. Также довольно болезненная процедура, поскольку делается без наркоза. Також досить болюча процедура, оскільки робиться без наркозу. После нее несколько дней сложно говорить (язык сильно распухает) и необходимо периодически полоскать рот антисептическими средствами. Після неї кілька днів складно говорити (мова сильно розпухає) і необхідно періодично полоскати рот антисептичними засобами. Еще один минус – при прокалывании уничтожается множество вкусовых рецепторов!

Ще один мінус - при проколюванні знищується безліч смакових рецепторів! Пирсинг сосков. Пірсинг сосків. Делается с целью получения постоянного наслаждения. Робиться з метою отримання постійного насолоди. Как говорят те, кто выбрал эту процедуру: «Ощущение такое, будто сосок напрямую соединен с центром наслаждения в мозгу». Як кажуть ті, хто вибрав цю процедуру: «Відчуття таке, ніби сосок напряму з'єднаний з центром насолоди в мозку». Пирсинг пупка. Пірсинг пупка. Наиболее популярен у девушек, которые предпочитают носить топы. Найбільш популярний у дівчат, які вважають за краще носити топи. Правда, именно эта разновидность больше всего грозит инфекционным воспалением. Щоправда, саме цей різновид найбільше загрожує інфекційним запаленням. Да еще и время заживления от трех месяцев до года! Та ще й час загоєння від трьох місяців до року!

Брейн-пирсинг. Брейн-пірсинг. Процедура не для слабонервных – в черепе дрелью просверливаются два миниатюрных отверстия. Процедура не для людей зі слабкими нервами - в черепі дрилем просверліваются два мініатюрних отвори. Через них искривленной иглой протаскивается кольцо. Через них викривленій голкою протягують кільце. Смысл в том, что колечко начинает оказывать давление на ткани мозга, способствуя выбросу в кровь химических соединений, вызывающих эйфорию, так называемых «эндогенных наркотиков». Сенс у тому, що колечко починає чинити тиск на тканини мозку, сприяючи викиду в кров хімічних сполук, що викликають ейфорію, так званих «ендогенних наркотиків». Брейн-пирсинг - штука весьма рискованная, поскольку внешнее воздействие на мозг может привести к совершенно непредсказуемым последствиям, вплоть до летального исхода. Брейн-пірсинг - штука дуже ризикована, оскільки зовнішній вплив на мозок може привести до цілком непередбачуваних наслідків, аж до летального результату. Ну и, наконец, пирсинг интимных мест. Ну і, нарешті, пірсинг інтимних місць. Говорят, очень эротично, возбуждающе и просто незаменимо для любовных игр. Кажуть, дуже еротично, збудливо і просто незамінна для любовних ігор. Наиболее распространен этот вид, опять же, среди женщин. Найбільш поширений цей вид, знову ж таки, серед жінок. А мужчинам, прежде чем отважиться на такую операцию, лучше многократно подумать, дабы вместо эротических развлечений не оказаться у хирурга. А чоловікам, перш ніж зважитися на таку операцію, краще багато разів подумати, щоб замість еротичних розваг не опинитися у хірурга. Пірсинг інтимних місць і його небезпека для організму. Пірсингом інтимних місць зараз нікого не здивуєш. Як відомо, шкіра в інтимних місцях володіє особливою ніжністю, тому пірсинг може сприяти травмування шкіри. Особливо у випадку носіння тісного одягу. Як довго заживає місце пірсингу? Для жінок: трохи більше місяця знадобиться для повного загоєння шкіри в області проколу. Картина з чоловіками трохи складніше: пірсинг статевих органів може викликати порушення роботи сечостатевої системи, виправленню це піддається насилу. Перед проведенням процедури постарайтеся якомога докладніше дізнатися про все, що стосується пірсингу інтимних місць - що можна робити, що категорично не можна, як доглядати, скільки буде гоїтися, чи існує небезпека пірсингу в цій області для організму і так далі. Протипоказання пірсингу в інтимних місцях. Корисні поради. Після проколу носите прикраси до повного загоєння. Не знімайте на тривалий час прикраса щоб уникнути заростання проколу. Використовуйте сережки із золота або хірургічної сталі. Відмовтеся від срібних прикрас, оскільки срібло окислюється. Обробляйте прокол спеціальним розчином. Не мажте прокол жірсодержащімі речовинами (крему, настоянки, мазі). При обробці проколу рухайте прикраси, це необхідно робити для проникнення спеціального складу всередину. Не чіпайте сережку брудними руками. Відмовтеся на час від відвідування лазні, сауни, басейну, моря. Існує міф, що морська вода сприяє загоєнню проколу. Насправді - з точністю навпаки. При виникненні тривожних симптомів звернетеся до лікаря або зв'яжіться з майстром, який робив прокол. ніколи і ні за яких обставин не користуйтеся послугами самоучок. У чому небезпека для організму пірсингу в інтимних місцях?

У першу чергу, пірсинг може стати причиною занесення інфекції. Тому якщо вже ви вирішили зробити інтимний пірсинг, зверніться до фахівця, а не по оголошенню в інтернеті, де вам призначать зустріч у підвалі. Інструменти повинні бути стерильними, руки майстра - ретельно вимитими, а догляд - відповідним. До речі, пірсинг - головний фактор, що має у собі такі захворювання як спід, гепатит. Тому якщо сумніваєтеся, то краще відмовтеся від процедури. Третя небезпека стосується жінок і проколювання сосків. Існує думка, що такий пірсинг ніяк не впливає на годування грудьми, проте на практиці виходить зовсім по-іншому. Якщо мова йде про пірсингу статевого члена, то про презерватив доведеться забути. А які наслідки може спричинити невдалий пірсинг!

Аж до імпотенції. DRUZY. Інтим-пірсинг: види, особливості, наслідки та відгуки. На людському тілі вже не залишилося таких місць, які ніхто і ніколи не намагався проколоти і прикрасити вигадливим прикрасою. Сережки у вухах більшість людей не вважають за пірсинг – це настільки буденне явище, що мочки проколюють навіть маленьким дітям. Дівчата з колечком в пупку, в носі або брови також часто зустрічаються на вулиці, і таке видовище нікого не дивує. Але інтим-пірсинг залишається чимось забороненим, адже він розташований на таких частинах тіла, які не прийнято показувати. Чи варто робити проколи на пікантних місцях? Спробуємо зважити всі за і проти. Види чоловічого і жіночого інтим-пірсингу. Як правило, прикрасою інтимних місць займаються ті, хто вже не раз проколював собі інші частини тіла – вуха, брови, ніс, мова і т Деякі буквально «підсаджуються» на цю процедуру, знаходячи в ній особливе задоволення, і прикрашають себе все більше і більше, поки кількість сторонніх предметів на тілі не перевищить всі розумні межі. Але більшість людей все ж обмежуються 1-2 проколами. Якщо говорити про жіночому тілі, то інтим-пірсинг часто роблять на сосках. Це не самий вдалий варіант, так як область це досить болюча і є ризик пошкодити молочні залози. Для чоловіків цей варіант менш небезпечний. Що стосується технічної частини, то на сосках роблять горизонтальний, вертикальний або похилий прокол. Часто практикують мультипирсинг, коли в одному соску роблять кілька отворів. Форма прикрас може бути будь, найбільше поширення отримали колечка і гвоздики. Чоловічий інтим-пірсинг включає в себе проколи в області мошонки, статевого органу або крайньої плоті. Вони можуть бути вертикальними або горизонтальними, проходити тільки через головку статевого члена або через уретру. Область вкрай болісна. Традиційні прикраси – це «кільце принца Альберта» або металевий штифт. Пірсинг «Принц Альберт» отримав свою назву по імені чоловіка королеви Вікторії. У 1825 р. всі модники Європи носили до непристойності вузькі штани, але анатомічна будова чоловічого тіла не дозволяло виглядати гідно в такому одязі. І тоді багато чоловіків, в тому числі і принц Альберт, стали робити пірсинг на інтимному місці, і за кільце пристібати свій дітородний орган до однієї з штанин, щоб не створювати негарну опуклість. поверхневий, коли прикрашається область лобка; прокол малих і великих статевих губ; пірсинг клітора – центру, підстави, підшкірний або вздовж нерва (останні два – дуже болючі). Що кажуть лікарі? Металеві кульки і кільця призначені для того, щоб посилити сексуальні відчуття, зробити почуття гостріше і урізноманітнити інтимне життя. Але лікарі попереджають, що пірсинг на пікантних місцях несе серйозну загрозу для здоров’я. По-перше, медики стверджують, що проколи в таких багатих кровоносними судинами областях веде до збільшення ризику виникнення ЗПСШ, а, отже, під удар потрапляє вся репродуктивна система. По-друге, ціла гора «підводних каменів» ховається в імунній системі людини, яка може відреагувати самим непередбачуваним чином – набряки і різні алергічні реакції несуть ризик не тільки для здоров’я, але і для життя. І по-третє, ці частини тіла набагато довше заживають, іноді цей термін розтягується до 3 місяців. А за проколом складніше доглядати. З технічної сторони ця процедура не дуже складна, і все, що потрібно від майстра, – це забезпечити необхідний рівень стерильності. Сеанс складається з наступних етапів: Підготувати робоче місце і інструменти – спеціальна голка повинна бути або одноразовою, або стерилізованому в автоклаві. Перед проколом область пірсингу ретельно обробляється антисептиком. На тілі ставиться відмітка. Пристрій для пірсингу встановлюється голка з ковпачком, до якої прикріплено прикраса. Робиться прокол, після чого голка витягується, а кільце або кульку залишаються в тілі. Майстер обробляє область пірсингу антисептиком. Проводиться інструктаж по догляду в період загоєння. Важлива інформація: прикраса можна поміняти тільки після повного загоєння ранки. Як доглядати за проколом?

Проколи не рекомендують обробляти спиртом без особливих вказівок лікаря. Можна користуватися будь-яким іншим дезинфікуючим розчином – «Хлоргексидином», «Мірамістином» або звичайною перекисом водню. Ранку обробляють двічі на день, до повного загоєння, але не менше двох тижнів. У разі, коли пірсинг на інтимних місцях, ранка може гоїтися 2-3 місяці. Присохлі скоринки видаляти не можна, прикраса не можна повертати або протягувати, поки прокол повністю не заживе. Під час загоєння не рекомендується відвідувати сауни, лазні, басейни або купатися у відкритих водоймах. Кому не можна робити?

Незважаючи на те що сучасні методики дозволяють здійснювати процедуру швидко і менш болісно, а використовуються хімічно інертні сплави знижують ризик виникнення алергічних реакцій, пірсинг не варто робити, якщо є: простудні захворювання або підвищена температура; шкірні висипання; алергія на знеболюючі засоби або застосовують сплави; низька згортання крові; вагітність; ослаблений імунітет; серйозні хронічні захворювання – діабет, ВІЛ, гепатит і т Інтим-пірсинг: відгуки. Прикраса інтимних зон подобається багатьом. Така прикраса може посилити чуттєвість і подарувати чимало приємних моментів в ліжку. До того ж воно виглядає збудливо і викликає інтерес у партнера. Але є багато негативних відгуків: часто вони пов’язані з тим, що період загоєння закінчився ускладненнями – запаленнями, набряками, а іноді і зараженням крові. Але що особливо сумно, так це те, що деякі люди замість посилення інтимних відчуттів повністю втрачають чутливість. І таке може статися як з чоловіками, так і з жінками. Так що інтим-пірсинг більше схожий на російську рулетку. Хто виграє і отримує цілу гаму нових відчуттів, а хтось відчуває тільки розчарування і біль. Поради. Якщо ви все ж зважилися на інтим-пірсинг, то скористайтеся наступними рекомендаціями: Перед тим як податися салон, ще раз все добре обміркуйте. Не слід робити пірсинг на голодний шлунок. Прискіпливо вибирайте салон і майстри, так як від цього залежить ваше здоров’я. Відмовтеся від відвідування домашніх майстрів». Не рекомендується робити пірсинг в спеку – процедура погано переноситься організмом, а процес загоєння розтягується. Перше прикраса краще вибрати з легкої медичної сталі, щоб не навантажувати болюче місце. Правильний прокол проходить з мінімальною втратою крові. Майстер обов’язково повинен користуватися одноразовими інструментами і відповідати на будь-які питання, що цікавлять вас. Все про Пірсінг. Пірсінгом прийнято важати проколювання шкіри різних частин тіла. Останнім часом мода на пірсінг знову захлиснула світ. Пірсінг є практично в половини населення земної кулі. Найчастіше люди звертаються в салони з метою проколоти собі пупок, вухо, ніс, брови і соски. Проколювання шкіри на цих частинах тіла, називається традиційним пірсінгом, але існує також пірсінг нетрадиційний — проколювання перенісся, м’яких тканин черепа, імплантація металевих пластин під шкіру і т.д. Обидва види пірсінга надзвичайно небезпечні для здоров’я людини. Особливо серйозна шкода може викликати нетрадиційний пірсінг. Крім пірсінгу на тіло можна нанести татуювання. Пірсінг — салони. Людина, що робить пірсінг, обов’язково повинна мати ліцензію на цей вид діяльності. Майстер повинен використати в роботі тільки стерильні одноразові інструменти — голки. Довіряти словам, що в цьому салоні немає інфекцій, у жодному разі не треба. Висококваліфікований майстер зобов’язаний розповісти клієнтові про наслідки проколу, правилах догляду за ним і розпитати про стан його здоров’я. Багато майстрів пірсінга стверджують, що прокол заживе менш, ніж за 1-2 нед. Але за існуючим даними, у деяких випадках пірсінг не гоївся більше року. Розповівши клієнтові про особливості пірсинга і одержавши його згоду на майбутню процедуру, майстер повинен ретельно продезинфікувати місце проколу. Відкрити впакування з голкою він також повинен на очах клієнта. Пірсінг вух. У стародавності пірсінг вух робили собі тільки чоловіка, це вважалося проявом сили, мужності і хоробрості. У Європі ще кілька сторіч назад пірсінг вух робили винятково жінки. Згодом пірсінг вух стали робити і чоловіка. Спочатку пірсінг вух не здобув схвалення громадськості. У чому тільки не обвинувачували пірсерів — і в гомосексуальній орієнтації, і у зв’язках зі злочинним світом, і в приналежності до клієнтури психіатричної клініки, і багато в чому іншому. Зараз пірсінгом вух нікого не здивуєш. Його можна зустріти як у жінок, так і у чоловіків. Можливими варіаціями пірсінга вух є пірсінг хряща і вушної раковини. Пірсінг вух, як правило, не дуже хворобливий. Все залежить від індивідуального порога чутливості. Гоїтися пірсінг вух буде при самому сприятливому плині близько 2-3 мес. У найгіршому разі рана буде час від часу запалюватися і боліти. Незважаючи на свою поширеність і гадану безпеку, пірсінг вух може викликати деякі ускладнення. На мочці вуха перебуває величезна кількість біологічно активних точок, що мають проекцію на всі органи в організмі людини. Стимуляція, не говорячи вже про прокол, певної точки впливає на роботу того або іншого органу. Результат може бути непередбаченим. Бували випадки, коли пірсінг вух приводив до часткової або повної сліпоти, порушенню слуху, судорогам, головним болям, проблемам із травною системою і т.д. Пірсінг носа. У ході опитування було з’ясовано, що пірсінг носа посідає друге місце по популярності після пірсінга вух. Можливими варіаціями є пірсінг крила носа і носової перегородки. Прикрасою для пірсінга носа часто буває спеціальний гвинт, що зовні являє собою невеликий страз, кулька або квіточка, а усередині кріпиться за допомогою гачка. Пірсінг носа не рекомендований при маленькому розмірі ніздрів, тому що це може сприяти утрудненню подиху. Пірсінг носа — дуже хвороблива процедура. Сильний біль викликає прокол носової перегородки. Гоїтися такий прокол буде в найкращому разі близько 3 мес. Пірсінг язика. Дуже популярним останнім часом став пірсінг язика. Прикраса для пірсінга язика являє собою невелику штангу, на кінцях якої перебувають 2 насадки у формі кульки. Насадки кріпляться по обох сторони язика — зверху і знизу. Процедура виконується без наркозу, тому вона дуже хвороблива. Перші кілька днів людин не зможе нормально жувати, говорити і взагалі ворушити язиком. Кілька разів у день необхідно полоскати рот антисептичними засобами. На щастя, пірсінг язика гоїться досить швидко. Якщо не занесена інфекція і немає запалення, неприємні симптоми зникнуть через 2 нед. Але в середньому пірсінг язика гоїться 1-1,5 мес. До негативних наслідків пірсінга язика відноситься насамперед втрата деякої частини смакових рецепторів. Результатом може бути цілковита відсутність смаку вживаних продуктів. Крім того, змінюється мова. Поки рана повністю не заживе, не можна їсти кислу, гостру, солодку, холодну, гарячу, тверду їжу, а також не можна вживати алкогольні напої. Можна собі представити, яке буде, якщо рана не буде гоїтися кілька місяців. Пірсінг губи. Досвідчений майстер зробить прокол таким чином, щоб застібка розташовувалася між зубами, інакше вона зруйнує емаль. Пірсинг також може перебувати і на щоці. У цьому випадку прикраса являє собою невеликий гвоздик із плоскою застібкою-насадкою. Пірсінг губи гоїться близько 2-2,5 мес. Це менш хвороблива процедура, чим пірсінг язика, але все-таки теж дуже чутлива. Біль звичайно приходить пізніше, під час загоєння. Щока або губа розпухає, можуть початися проблеми з дикцією і прийомом їжі. Також не можна вживати кислу, гостру, солодку, холодну, гарячу, тверду їжу і алкоголь. До негативних наслідків пірсінга губи або щоки ставиться утворення свищучи на місці проколу. Може трапитися так, що слина мимовільно буде випливати з місця проколу і приємного в цьому мало. Пірсінг брови. Пірсінг брови — не дуже хвороблива процедура, що протікає із сильною кровотечею. Люди зі слабкою психікою навряд чи витримають цю процедуру. Прокол виконується вертикально, прикраса являє собою штангу із двома наконечниками, розташованими зверху і знизу. Гоїтися такий прокол буде не менш 2 мес. Можливе утворення синця під оком, розташованим на стороні проколу, що пройде тільки після остаточного загоєння рани. Пірсінг пупка. Пірсінг пупка більше по вдачі довівся дівчинам, ніж чоловікам. Якщо інші види пірсінга може зробити людина з абсолютно будь-якими фізичними даними, то пірсінг пупка вимагає добре накачаного преса. Інакше він буде виглядати, м’яко говорячи, не дуже красиво. Пірсінг пупка звичайно являє собою вертикальний прокол підстави пупка у верхній його частині. Незважаючи на гадану простоту виконання, ця процедура досить хвороблива. Крім того, потрібно чітко розрахувати товщину проколу шкіри, щоб, бути впевненим у тім, що довгий час фігура буде залишатися в колишній формі. Якщо набрати пару зайвих кілограмів, шкіра натягнеться і прикрасу буде натирати. Гоїтися пірсінг пупка буде близько 1 мес, при цьому перші 2-3 дні не можна нахилятися. У період загоєння краще не носити тісний або вовняний одяг, не займатися спортом (тим більше качати прес), не відвідувати басейн, лазню і сауну. І, звичайно ж, перший час не можна виймати прикраса, інакше в рану можуть потрапити мікроби і почнеться гнійний абсцес. Спати прийде тільки на спині або боці біля року, а може і завжди. При пірсінге пупка ймовірні різні ускладнення. Навіть якщо строго додержуватися порад майстра, рана може час від часу запалюватися. Також може утворитися некрасивий рубець або ущільнення шкіри. Пірсінг грудей. Серед пірсерів останнім часом стало модним проколювати один або обидва соски. На їхню думку, подібного виду пірсінг грудей підсилює сексуальні відчуття, і людина як би постійно перебуває на піку задоволення. Можливими варіаціями пірсінга груді є прокол сосків практично в будь-якому положенні — вертикально, горизонтально, по діагоналі, залежно від бажання клієнта. Найбільш популярний горизонтальний пірсінг, при цьому прикраса являє собою колечко невеликого розміру з нанизаним на нього кулькою. Пірсінг сосків — дуже болісна процедура, крім того спалаху болю будуть тривати перші 2-3 нед. Прокол буде гоїтися 6 мес. Все це час щоб уникнути біль не можна спати на животі і боці з тієї сторони, де перебуває прокол. Пірсінг сосків часто травмується, тому що безпосередньо стикається c одягом. Надягати і знімати одяг потрібно дуже обережно. Серйозні наслідки можуть очікувати жінку після того, як вона зробить пірсінг соска. Гоячись, прокол може утворити ущільнення або рубець, які перекриють молочні протоки. Після цього жінка не зможе годувати дитину грудьми, результатом також може стати запалення або рак грудей. Пірсінг статевих органів. Кожен поважаючий себе пірсер вважає своїм обов’язком зробити, крім усього іншого, і пірсінг статевих органів. Мода на подібний пірсінг з’явилася через слухи, зв’язаних нібито з тим, що після цього людин нарешті пізнає радість сексу і постійно буде перебувати на вершині блаженства. Серед чоловіків розповсюджений пірсінг голівки члену і мошонки, а серед жінок — пірсінг великих і малих полових губ. Відомою прикрасою для пірсінга голівки полового члена є колечко за назвою «принц Альберт». Нібито ще у вікторианську епоху принц Альберт носив саме таку прикрасу, але робив він це, по збережених відомостях, винятково з гігієнічних спонукань. Зараз подібна прикраса служить засобом для одержання сексуального задоволення. Широко розповсюджений також пірсінг із металевим штифтом — ампаллангом (горизонтальний пірсінг) і апа-драйвом (вертикальний пірсінг). При цьому штифт може рухатися з однієї сторони на іншу через головку пеніса. Як не дивно, пірсінг члена — не дуже хвороблива процедура. Біль виникає тільки при пірсінге з ампаллангом. До того ж це буде тривати досить тривалий час. Гоїтися такий прокол буде близько 2 мес. Природно, займатися сексом у цей час буде не можна. Згодом рана може запалюватися, особливо якщо чоловік зневажає правилами особистої гігієни. Перші 1-2 нед рана також може сильно кровоточити. Крім цього, може початися внутрішнє нагноєння, тому що на слизові є присутнім велика кількість різних мікробів. У сечі також можуть бути мікроби і інфекції, хоча це і не вважається нормою. Тому що прокол проходить через сечівник, можуть виникнути проблеми із сечовипусканням. Особливо ситуація загостриться, якщо в чоловіка почнеться алергія на той або інший метал. Жінки із прикрас віддають перевагу так званому ковпачку. Ця прикраса являє собою невелику металеву бляшку, прикріплену на малих статевих губах. При русі вона викликає подразнення гениталий, від якого жінка зазнає насолоду. Деякі жінки зважуються на пірсінг клітора, бажаючи одержати ще більше насолоди. Це найпоширеніша помилка. Подібний пірсінг не викликає ніяких приємних відчуттів, а тільки з’являється усе більше проблем. Якщо на місці проколу виникне гематома або нагноєння, жінка взагалі може втратити здатність випробовувати оргазм. Якщо прокол прийде на нервові закінчення, яких у цій області в надлишку, наслідки можуть бути більш ніж серйозні. Пірсінг як прикраси має ще багато значинь. Пірсинг інтимних місць і його небезпека для організму. Пірсингом інтимних місць зараз нікого не здивуєш. Як відомо, шкіра в інтимних місцях володіє особливою ніжністю, тому пірсинг може сприяти травмування шкіри. Особливо у випадку носіння тісного одягу. Як довго заживає місце пірсингу? Аж до імпотенції. Чи варто їх видаляти волосся в інтимних місцях? Кожна жінка рано чи пізно замислюється про те, чи варто видаляти волосся в інтимних місцях. Насправді, не існує певної рекомендації з цього приводу. Це вирішувати вам і тільки вам. До речі, можете поцікавитися у своєї другої половинки, чи подобається йому гладковибрітий лобок. Адже є ряд чоловіків, які не сприймають гладкості в інтимному місці. На що тільки не йдуть жінки для отримання «гладкого» результату - гоління, воскова епіляція, електрична епіляція, лазерна епіляція, фотоепіляція та ін. Чи варто видаляти волосся в інтимних місцях? Гінекологи стверджують, що повне видалення волосся в зоні бікіні не є фізіологічні і правильно. Оскільки волосся в цій області виконують захисну функцію, тобто глибока депіляція позбавляє зовнішні статеві органи від цього захисту, а це сприяє розвитку запальних захворювань. Волосся на лобку захищають зовнішні статеві органи від тертя об одяг, що теж важливо. Тертя статевих губ між собою викликає роздратування. Область пахв є також інтимним місцем. Чи варто видаляти волосся в зоні пахв?

У жарку пору року - однозначно так!

Рослинність в зоні жіночих пахв - це не тільки жахливо негарно, але й не гігієнічно. Адже волосся сприяють посиленому потовиділенню, і як наслідок, появі неприємного запаху. Використання бритвеного верстата. Видалення волосся за допомогою бритви сприяє порушенню цілісності шкірного покриву. Тобто бритва, попросту зрізає верхній шар епідермісу. Ніжна шкіра в інтимних місцях схильна до виникнення подразнень після гоління. Невідомо, що вже гарніше - зайве волосся або червоні точки. Волосся при цьому ростуть досить швидко (на голові б так!), Вони стають в рази темніше і набувають неймовірну жорсткість. Це цілком і повністю позбавляє саму таємну частина жіночого тіла природного сексуальності. Використання епілятора. Другий за простоті використання метод боротьби з небажаним волоссям після бритвеного верстата. На жаль, використання епілятора загрожує травмуванням кровоносних судин, які живлять волоски. Саме тому епілятор можна назвати однією з причин розвитку таких захворювань як варикозне розширення вен і тромбоз. Епілятор має свої протипоказання: не можна використовувати його при великій кількості родимок, ранок і в разі наявності шкірних захворювань. Зараз придбати епілятор можна абсолютно в будь-якому магазині побутової техніки. Додаткові насадки здатні полегшити процедуру видалення волосся, зменшити хворобливість і зробити гоління максимально безпечним. Однак все-таки не рекомендується використовувати епілятор для видалення волосся в інтимних місцях, на ногах - будь ласка!

Лазерна епіляція. Вважається найефективнішим способом видалення небажаного волосся. Дія лазера спрямоване саме на волосся, тому шкіра при цьому не піддається травмуванню. Рідко проявляються алергічні реакції. Хворобливі відчуття лазерна епіляція не викликає. Єдиний мінус даного способу позбавлення від волосся - висока вартість. Чим шкідливе, а чим корисне видалення волосся в інтимних місцях?

Результати досліджень вчених-фізіологів університету Гарварда стверджують, що повальна мода на гоління інтимних місць загрожує жінкам гормональним збоєм, ожирінням, раннім клімаксом.


пірсінг на інтимних місцях дівчат

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

объявление зрелых женщин спб без регистрации для секса

інтим фо

секс знакомства города капчагай